از آمریکا یاد بگیریم : بازنشستگی

مقایسه رفتار برخی مسئولین آمریکایی و ایرانی در مواجهه با زمان بازنشستگی به گونه ای است که من یکی اگر دستم می رسید همین الان به کشوری می رفتم که اگر قوانین بین المللی را رعایت نمی کند حداقل به قوانین ملی خودشان پایبند است و مثل اینجا نیست که هر وقت به مشکل قانونی برخورد کردند از رهبری برای خود مایه بگذارند. شاید برای همین باشد که که آمریکای وحشی جهانخوار کثافت لجن مزخرف در سایه ی عمل به قوانینی که شاید مورد پسند ما نباشد کعبه آمال همه افراد از جمله مسئولین نه چندان محترم کشور ماست و ایران دیگر دارد الگویی عجیب و غریب و ناکارامدی را به نمایش می گذارد تا به همه ثابت کند مدیریت ناصحیح حدومرز ندارد.

مثال آمریکا : رابرت گیتس : وزیر دفاع سابق آمریکا- وزیر بود که بازنشسته شد نه اینکه بگذارد دوران وزارتش تمام بشود و... ؛ سمت قبلی رییس سازمان سیا و ...   سن در زمان بازنشستگی : 67 سال . محل کشف سن: خبرگزاری ها

مثال ایران: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی: اولین بازنشستگی اوایل دهه 80 شمسی , دومین بازنشستگی : اواخر دهه 90 شمسی اما ((....معاون وزیر کشاورزی در پاسخ به اینکه وی نیز شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان شده است یا خیر، گفت: به درخواست وزیر جهاد کشاورزی بنده مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفتم...)) خبرگزاری تسنیم

سن: ؟؟؟

از صدقه سر صداقت با مردم اگر شما متوجه شدید به ما هم بگین.


/ 0 نظر / 9 بازدید